Egyéb kategória

Egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek bővítése

EFOP-1.8.5-17-2017-00324

„Egészség porta, egészség portál- Komplex egészséges életmód program”

Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek bővítése csoportfoglalkozások keretében

A foglalkozásokon az alábbi témakört érintették:

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, és a használatukkal járó balesetveszélyek azonosítása. Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárítása. A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok megismerése, alkalmazása. A különböző anyagokból készült edények használata: teflonbevonatú, kerámia, alumínium, öntöttvas edények, üveg és műanyag edények: mit mire érdemes használni, hogyan tartsuk tisztán ezeket.

Elektromos konyhai gépek, eszközök biztonságos használatának szabályai.  A háztartás napi gépei, a különböző főző-, daráló-, keverő-, vágó-, aprító eszközök, gyűjtőnéven kisgépek, valamint a mosogatógépek jelenléte, biztonságos, az előírásoknak megfelelő használata a háztartásban.

 A témakör feldolgozása változatos szemléltető eszközök, IKT eszközök felhasználásával, motiváló csoportos feladatok megoldásával, egymás közötti vélemények megfogalmazásával zajlott.

Vélemény, hozzászólás?